ajax error

This action generated an error, probably on our side, you can reload this page and retry

Error reason : unknown

Yves Rocher
0

Persondatapolitik

Opdaterat 2019-01-20
Formålet med vores persondatapolitik
Hos Yves Rocher værner vi om din personlige integritet og ønsker, at du skal føle dig tryg i forhold til den måde, vi behandler dine personoplysninger. Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger, når du handler hos os på nettet, via postordre, når du kontakter vores kundeservice, når du bliver medlem, eller når du registrerer dig til at modtage vores nyhedsbrev ("Tjenesten"). Den beskriver også dine rettigheder i forhold til os, og hvordan du kan gøre dine rettigheder gældende.

Yves Rocher sælges af Yves Rocher Suède Aktieselskab ("Yves Rocher"), som er persondataansvarlig i forbindelse med den behandling af personoplysninger, som foretages i Tjenesten. Yves Rocher følger den danske databeskyttelseslov omfattet af persondataforordningen (GDPR).

Ved at bruge Tjenesten accepterer du denne persondatapolitik, og at dine personoplysninger indsamles og behandles på den måde, der beskrives i det nedenstående. Det er vigtigt, at du læser og forstår denne politik, før du bruger Tjenesten.

Du kan når som helst læse denne persondatapolitik på vores hjemmeside. Det kan være nødvendigt at ændre eller opdatere denne politik, for eksempel hvis funktioner ændres eller tilføjes til Tjenesten. For at give dig mulighed for at tage stilling til ændringen, før den træder i kraft, vil du blive informeret om dette i Tjenesten eller på en anden passende måde.
Hvilke personoplysninger der indsamles om dig
Følgende personoplysninger indsamles og behandles af Yves Rocher i forbindelse med, at du bruger Tjenesten:

Information, som du giver til os Person- og kontaktinformation. Yves Rocher behandler de personoplysninger, som du videregiver i forbindelse med, at du handler på nettet, via postordre, og når du ansøger om medlemskab eller registrerer dig til at modtage vores nyhedsbreve, og/eller som i øvrigt registreres i forbindelse med administrationen af en aftale. De kategorier af personoplysninger, som behandles, kan være navn og personnummer, kontaktoplysninger som adresse, e-mail og telefonnummer, data relateret til salg, for eksempel kundenummer, indkøbshistorik, din kunde- og loyalitetskonto, kundesegment og din mening om vores produkter. Oplysninger som din hudtype og hudfølsomhed kan også blive behandlet. Betalingsinformation. Hvis du foretager betalinger i Tjenesten, vil dine kredit- og betalingskortoplysninger blive indsamlet (for eksempel navn, kortnummer, gyldighedstid og CVC/CVV-kode).

Information, som indsamles på andre måder Tekniske data. Når du bruger Tjenesten, indsamles enhedsinformation fra din pc (eller mobile enhed), for eksempel IP-adresse, sprog, type af browser og versionen af denne, operativsystem og skærmopløsning, indlogningsoplysninger samt dato, tid og sted for dit besøg.
Hvorfor dine personoplysninger indsamles, og hvordan de bruges
Dine personoplysninger bruges hovedsageligt til at stille Tjenesten til rådighed, udføre og forbedre den. Yves Rocher behandler dine personoplysninger til de følgende formål baseret på de følgende lovmæssige grunde:

Til at stille Tjenesten til rådighed. Din person- og kontaktinformation vil blive behandlet for at administrere din konto/aftale og for at kunne stille Tjenesten til rådighed for dig (dvs. for at kunne fuldføre aftalen imellem os). Din betalingsinformation bruges for eksempel for at kunne gennemføre og administrere dine betalinger i forbindelse med Tjenesten, og tekniske data bruges for at sikre, at Tjenesten præsenteres bedst muligt for dig på din enhed.

Til at kommunikere med dig. Dine personoplysninger og kontaktinformation (bl.a. e-mail og mobiltelefonnummer) kan blive brugt til at sende meddelelser til dig, for eksempel nyhedsbreve, påmindelser og betalingsbekræftelser. Dine personoplysninger og din kontaktinformation kan også blive brugt til at informere dig om nye tjenester eller ændringer af den nuværende Tjeneste, til at sende postomdelt reklamemateriale og breve samt til at håndtere og eventuelt, hvis du ønsker det, til at publicere dine kommentarer vedrørende Tjenesten og vores produkter. Dine personoplysninger kan også blive brugt, for at Yves Rocher kan arrangere konkurrencer. Yves Rocher behandler dine personoplysninger for at kunne stille Tjenesten til rådighed for dig og i forbindelse med andre legitime interesser, blandt andet Yves Rochers interesse i at kunne sende vigtig information til dig. Ved behov kan vi behøve at indhente dit eksplicitte samtykke.

Til at yde kundeservice. Dine personoplysninger kan blive brugt til at undersøge, svare på spørgsmål og løse eventuelle problemer i forbindelse med Tjenesten. Dine personoplysninger kan også blive brugt til at forhindre misbrug og bedrageri. Dette gøres for at kunne stille Tjenesten til rådighed for dig og i forbindelse med andre legitime interesser, blandt andet Yves Rochers interesse i, at Tjenesten fungerer.

Til at skabe en samlet statistik. Dine personoplysninger kan blive brugt til at skabe statistik i aggregeret form, hvor oplysningerne ikke er identificerbare. Statistik kan for eksempel vedrøre gennemsnitlig alder for og geografisk spredning af brugerne af Tjenesten.

Til at udvikle og forbedre Tjenesten. Tekniske data (inklusive almen feedback) og samlet statistik kan blive brugt som grundlag for fortsat at udvikle og forbedre Tjenesten og brugeroplevelsen. Dette sker med støtte i legitime interesser, blandt andet Yves Rochers interesse i at udvikle og effektivisere sine måder at tilbyde sine produkter.
Det kan også ske, at vi behandler dine personoplysninger på baggrund af Yves Rochers lovmæssige forpligtelser i forbindelse med gældende love og/eller forpligtelser.
Hvilken type af personoplysninger, der indsamles, afhænger af, hvordan du interagerer med Yves Rocher: Om du bliver medlem af vores loyalitetsprogram, om du opretter en brugerkonto på vores hjemmeside, om du foretager en bestilling via post eller vores hjemmeside, om du tilmelder dig vores nyhedsbrev, om du kontakter vores kundeservice.
Modtagelse af tilbud
I overensstemmelse med de valg du har foretaget, kan det ske, at vi bruger dine kontaktoplysninger til at sende dig tilbud, særligt pr. post, telefon, via e-mail eller sms.

Tilbud pr. post eller telefon. Det kan ske, at vi sender tilbud til dig via post eller kontakter dig pr. telefon for at fortælle om nye produkter og tilbud. Du kan også få tilbud pr. post fra vores samarbejdspartnere.
I det tilfælde at du ønsker at framelde disse tilbud, kan du når som helst kontakte os.

Tilbud via e-mail eller sms. Du kan også få tilbud via e-mail og sms vedrørende vores produkter og tjenester samt tilbud vedrørende produkter og tjenester fra vores samarbejdspartnere, dette sker med dit samtykke, som du kan tage tilbage, når som helst du skulle ønske det.

Ved bestilling og oprettelse af kunde- og loyalitetskonto kan du have videregivet personoplysninger til os. Det kan ske, at vi bruger disse personoplysninger til at kontakte dig med flere tilbud.

Framelding. Du kan når som helst meddele os, at du ikke længere ønsker at modtage tilbud via disse kanaler. For at framelde dig vores tilbud, som sendes via e-mail, brug venligst afmeldingslinket, der findes i hver e-mail, eller frameld dig på din kunde- og loyalitetskonto på vores hjemmeside. Du kan også kontakte vores kundetjeneste for at gøre dette.
For at framelde dig vores sms-beskeder, send venligst en sms i henhold til den instruktion, der findes i hver sms. Du kan også kontakte vores kundeservice i forbindelse med dette.
Sikker opbevaring af personoplysninger og hvor længe dine personoplysninger gemmes
Yves Rocher forpligter sig til at sikre sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med dine personoplysninger ved at implementere passende tekniske og organisatoriske tiltag, som forhindrer, at dine personoplysninger går tabt, uforsætligt ødelægges, bruges fejlagtigt, eller at en uvedkommende får adgang til dine personoplysninger.
Personoplysninger vil blive gemt, så længe aftaleforholdet er gældende. I visse tilfælde kan data blive gemt i længere tid på grund af lovgivning, som Yves Rocher er forpligtet til at følge. Andre tidsfrister kan også gælde, når personoplysninger gemmes til andre formål end i forbindelse med aftaleforholdet, og dette sker i forbindelse med, at Yves Rocher skal følge den gældende lovgivning, for eksempel i forbindelse med bogføring.
Dine oplysninger kan blive delt med andre
Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at overføre dine personoplysninger til eller at dele dem med andre, når det er nødvendigt eller motiveret. Dine personoplysninger kan for eksempel blive delt med:

Leverandører og underleverandører. Dine personoplysninger kan blive overført til eller delt med udvalgte virksomheder, som leverer forskellige typer af tjenester til Yves Rocher. Tjenesteleverandøren og andre leverandører må kun behandle dine personoplysninger i henhold til instruktioner fra os.

Myndigheder. I forbindelse med forberedelse og administration af aftaler sker der også den behandling af personoplysninger, som kræves, for at Yves Rocher skal opfylde sine forpligtelser i henhold til lovgivningen, en anden forordning eller en myndighedsbeslutning. Eksempler på sådan behandling er:
  • Yves Rochers behandling af personoplysninger for at opfylde krav i forbindelse med bogføringslovgivningen.
  • Yves Rochers behandling af personoplysninger i forbindelse med rapportering til skattevæsenet, politimyndigheden og andre myndigheder, såvel danske som udenlandske.
Samtykke til behandling af følsomme personoplysninger
Når det lovgivningsmæssige grundlag for behandling af personoplysninger er samtykke, skal Kunden give et sådant samtykke til, at personoplysninger må behandles. Et eksempel, hvor samtykke er påkrævet til behandling af personoplysninger, er, når de personoplysninger, som videregives til Yves Rocher, indeholder følsomme personoplysninger.

Ifølge lovgivningen er følsomme personoplysninger oplysninger, der afslører race eller etnisk herkomst, politiske holdninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, medlemskab af fagforening og behandling af genetiske oplysninger, biometriske oplysninger, der entydigt kan identificere en fysisk person, eller oplysninger om helse eller oplysninger om en fysisk persons seksualliv eller seksuelle orientering.

Kunden har ret til når som helst at trække sit samtykke tilbage. Yves Rocher har i så fald fremover ikke ret til at behandle data, der er støttet af samtykket.
Kreditkontrol
Ved valg af en anden betalingsmetode end direkte betaling forbeholder Yves Rocher sig retten til at udføre en kreditkontrol, før købsaftalen indgås. Dette sker for at Yves Rocher skal kunne tilbyde dig forskellige betalingsmetoder. Kreditkontrollen har samtidig til hensigt at beskytte mod udeblevne betalinger. Kreditkontrollen er desuden til for både din og vores sikkerhed, eftersom den forhindrer bedrageri og andre forbrydelser.

Som en del af den interne kreditkontrol gransker Yves Rocher alle tilgængelige data og kan derefter afgøre, hvilke betalingsmetoder, der kan tilbydes for en bestemt bestilling. I denne sammenhæng granskes alle tidligere bestillinger på din brugerkonto.

Udover de oplysninger, som Yves Rocher har adgang til, kræves der også data fra eksterne tjenesteleverandører. Til dette formål overfører Yves Rocher de personoplysninger, der kræves til en kreditkontrol (fuldstændigt navn, adresse og eventuelt din fødselsdato).

Tjenesteleverandøren bruger de ovennævnte data, som Yves Rocher har stillet til rådighed, til at udføre en modsvarende bedømmelse af din kreditværdighed med henblik på din bestilling. Grundlaget for denne bedømmelse er en matematisk-statistisk proces (scoring). De nævnte data kan også videregives til andre virksomheder for at validere person- og adresseoplysninger.

Du har ret til at bestride eller kræve en ny bedømmelse af beslutningen af de betalingsmetoder, der tilbydes dig, se kontaktoplysningerne under punkt 15. Yves Rocher vil da på ny manuelt tage stilling til beslutningen på baggrund af din indvending og dit standpunkt.

Du kan når som helst og med fremtidig virkning tilbagekalde dit samtykke til os til de kontaktoplysninger, der nævnes under punkt 15. Du har videre ret til information om de data, der er gemt hos os og hos de tjenesteleverandører, som vi bruger.

Bearbejdning af dine data inden for rammerne af kreditvurdering sker med støtte fra artikel 6 (1) b. respektive artikel6 (1) f. i databeskyttelsesforordningen.
Udlevering af oplysninger om udestående fordringer til inkassovirksomheder
I det tilfælde at du ikke betaler udestående fakturaer/afbetalinger, kan Yves Rocher udlevere de nødvendige oplysninger til inddrivningen til inkassovirksomheder. Yves Rocher kan også sælge de udestående fordringer inklusive personoplysninger, der kan henføres til fordringen, til en inkassovirksomhed eller en anden aktør. Inkassovirksomheden bliver da fordringshaver og inddriver fordringerne i eget navn.

Udleveringen af personoplysninger til inddrivning af fordringer sker i henhold til artikel 6 (1) b i databeskyttelsesforordningen. Udlevering af oplysninger ved videresalg af fordringer sker i overensstemmelse med artikel 6 (1) f. i databeskyttelsesforordningen.
Dine oplysninger behandles inden for EU/EØS
Yves Rocher stræber altid efter at behandle dine personoplysninger inden for EU/EØS. Det kan dog i nogle tilfælde være nødvendigt at overføre dine personoplysninger til virksomheder uden for EU/EØS.

Du bør kende til, at andre regler kan gælde for dine personoplysninger uden for EU/EØS, og at de kan indebære en dårligere beskyttelse. Yves Rocher vil dog sørge for, at alle rimelige legale, tekniske og organisatoriske tiltag er tilgængelige for at sikre, at dine personoplysninger håndteres sikkert og med et passende beskyttelsesniveau (fx Privacy Shield).
Dine rettigheder
Det er dine personoplysninger. Du har derfor ret til at få information om og styre, hvordan dine personoplysninger behandles af Yves Rocher. Her nedenfor følger en kort sammenfatning af dine rettigheder.

Ret til at indvende mod behandling. Du har ret til at indvende mod, at dine personoplysninger behandles i forbindelse med legitime interesser. I så fald skal Yves Rocher enten bevise, at der er en legitim årsag til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, eller ophøre med behandlingen. Du kan altid kontakte os for at få mere information om den bedømmelse af interesser, der er er foretaget.

Ret til at få adgang til og flytte dine data. Du kan når som helst begære en gratis kopi af dine personoplysninger og information om, hvordan disse er indhentet, bruges, deles m.m. Du har også ret til at overføre dine personoplysninger til en anden persondataansvarlig (dataportabilitet).

Ret til at slette data. Du har ret til at begære, at dine personoplysninger slettes, hvis disse ikke længere er nødvendige for det formål, som oplysningerne er indsamlet til, eller hvis der ikke findes en lovlig grund til at behandle oplysningerne.

Ret til at rette data. Du har ret til at korrigere fejlagtige eller ikke-komplette oplysninger om dig selv. Hvis du anser, at en oplysning i din profil er urigtig eller misvisende, har du ret til at begære, at det rettes.

Ret til begrænsning. Du har ret til at begære, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, indtil urigtige oplysninger er blevet rettet, eller en indvending fra dig er blevet udredt.

Ret til skadestand. Du har ret til at begære erstatning, hvis du har lidt skade som følge af, at dine personoplysninger er blevet behandlet på en måde, som strider mod loven.

Ret til at instruere os i, hvordan du ønsker, at vi skal behandle dine personoplysninger efter din død. Der kan findes yderligere krav eller bestemmelser, som begrænser, eller udvider, dine rettigheder. Der kan blandt andet findes lovmæssige forpligtelser, som forhindrer os i at udlevere eller flytte dele af dine oplysninger, eller fra at spærre eller slette dine oplysninger. Disse forpligtelser er bland andet forbundet med bogførings- og skattelovgivning. Hvis dine oplysninger skal gemmes på grund af lovmæssige forpligtelser, vil oplysningerne kun blive brugt til at opfylde disse forpligtelser og intet andet. .

Hvis du ønsker at påberåbe dig dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Yves Rocher. Kontaktoplysningerne fremgår af punkt 15. For at lettest muligt at besvare dine anmodning, ønsker Yves Rocher, at du specificerer dit for- og efternavn, adresse, hvis muligt dit kundenummer og en kopi af begge sider af dit identitetsbevis, for at Yves Rocher skal kunne verificere identiteten på personen, som påberåber sig sine rettigheder. Vi vil besvare din anmodning inden for 1 måned, fra det tidspunkt vi har modtaget anmodningen. Vi forbeholder os retten til ikke at agere, hvis din begæring er åbenlyst ubegrundet eller urimelig.
Profilering og automatiserede beslutninger
Profilering. Med profilering menes automatisk behandling af personoplysninger, der bruges til at bedømme visse personlige egenskaber hos en fysisk person, særligt for at analysere eller forudsige f.eks. dennes økonomiske situation, personlige præferencer, interesser og opholdssted.

Profilering bruges af Yves Rocher til for eksempel markeds- og kundeanalyser, systemudvikling, markedsføring, ved automatiserede beslutninger (se nedenfor) og ved transaktionsmonitorering for at modvirke bedragerier. Det retslige grundlag for profilering er Yves Rochers legitime interesse, lovmæssige forpligtelse, fuldføring af aftale eller samtykke. I det tilfælde at samtykke er retsgrundlag, vil Kunden skulle give et samtykke til behandlingen.

Automatiserede beslutninger. Yves Rocher bruger i visse tilfælde automatiserede beslutninger. Det kan for eksempel være en automatiseret godkendelse/et afslag af en kreditansøgning.

Kunden har ret til ikke at blive underkastet en beslutning, som udelukkende har en automatiseret beslutning som grundlag, inkluderet profilering, hvis beslutningen kan have retslige følger for Kunden eller i betydende grad påvirker Kunden på anden måde. Yves Rocher har dog ret til at benytte sig af automatiseret beslutningstagen, hvis det er nødvendigt for indgåelse eller fuldførelse af en aftale mellem Kunden og Yves Rocher, eller hvis Kunden har givet sit samtykke.
Brug af dine personoplysninger i markedsføringsøjemed
Udover bearbejdningen af dine oplysninger i forbindelse med administrationen af dit køb hos os, bruger vi også dine data i markedsføringsøjemed, både for egen del, men også i forbindelse med tredje parts markedsføringsøjemed.

Til dette formål bruger vi eksisterende information som fornavn, efternavn, postadresse, fødselsår, e-mailadresse og telefonnummer, som vi har fået af dig (inklusive automatisk overført eller genereret information).

De nævnte personoplysninger kan til dette formål også blive udleveret til en tredje parts annoncør. Yves Rocher har desuden ret til at behandle og gemme dine personoplysninger i henhold til gældende lov. Der sker ingen overføring af andre tilføjede personoplysninger til tredjeparter. Desuden anonymiserer Yves Rocher dine personoplysninger ved anvendelse i forbindelse med markedsføring. Anonymiserede personoplysninger kan også bruges til tilpasset annoncering online, hvorved styringen af reklamen kan ske via en tjenesteleverandør/et agentur.

Du kan henvende dig til Yves Rocher for at begære en spærring mod direkte markedsføring. Du kan maile din begæring til kundeservice@yves-rocher.dk. Angiv fornavn, efternavn og personnummer i din anmodning om at få en spærring mod direkte markedsføring.
Brug af cookies
For mere information om vores forpligtelser i forbindelse med brugen af dine browserdata, læs vores cookie-politik her.
Du kan altid kontakte os
Yves Rocher er registreret hos Bolagsverket med organisations-/CVR-nummer 556234-6675 med adressen Box 930, 251 09 Helsingborg.

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende dine personoplysninger, send en e-mail til kundeservice@yves-rocher.dk eller ring til os på telefon: 33 33 04 70.

Groupe Rocher, som Yves Rocher tilhører, har udset en databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis rolle det er at sikre, at gyldig forordning og reglerne i denne politik følges. For eventuelle spørgsmål eller kommentarer angående behandlingen af dine personoplysninger, kan du også kontakte afdelingen for databeskyttelse på privacy@yrnet.com

Vi opfordrer dig til at læse vores anbefalinger angående beskyttelse mod phishing-e-mail her.
Klager
Du har ret til at kontakte og klage hos Datatilsynet, hvis du anser, at dine personoplysninger er blevet fejlagtigt håndteret af os.
Ændring af persondatapolitikken
Vi opdaterer persondatapolitikken så ofte, som det er nødvendigt, Persondatapolitikken er tilgængelig for alle på vores hjemmeside, og den dækker relationen mellem forbrugere og Yves Rocher uanset forholdets ydre rammer: butikker, internet, post eller telefon.
Produktet er tilføjet til din ønskeliste.Se min ønskeliste.