Bevarelse af skovene. 100 % af alt det papir eller træ, som vi bruger, stammer fra bæredygtigt dyrkede skove.Denne certificering er baseret på en respekt for internationale aftaler, menneskerettigheder for urbefolkninger, skovarbejdere og lokalsamfund. Respekten for den biologiske mangfoldighed i økosystemerne og miljøet i almenhed spiller en central rolle for os, særligt restaurering og bevarelsen af naturskove.