Indkøb uden at gøre skade, med respekt for mennesker og dyr. I dag skaber vi vores produkter ved hjælp af 350 botaniske leverandørkæder fra hele verden. Fordi vi tænker på vores økologiske fodaftryk, arbejder vi kontinuerligt med, hvordan vi tilvejebringer de botaniske ingredienser så ansvarligt som muligt. Vi bruger derfor leverandører, der deler vores værdier. Vi bedømmer de råvarer, vi køber ind, efter de følgende kriterier: En sporbarhed af den naturlige ingrediens, som gør, at vi kan identificere oprindelseslandet og den botaniske sort, der benyttes.Vi engagerer os i kampen mod skovrydning ved at arbejde med certificerede bæredygtigt forvaltede skove. Dette i forening med bæredygtige metoder inden for skovfældning garanterer også naturressourcernes bæredygtighed, følger jordlovgivningen og garanterer respekten for menneskerettigheder.Det er en selvfølge for os, at man deler vores værdier (for eksempel kundskab om værdikæden og respekten for mennesket).Og endelig, en forpligtelse til en kontinuerlig forbedringsproces, ved overgang til gode landbrugsmetoder, til agroøkologi (økologisk jordbrug er et godt eksempel).