En fejl er opstået (1963baf9-9f6e-4e69-96d9-095de7cdb9a7)

La cosmétique végétale Yves-Rocher

Yves Rocher har skabt Botanical Beauty for at udforske og samtidigt bevare planternes grænseløse potentiale. Botanical Beauty står for effektive produkter, som du trygt kan nyde.
Botanical Beauty bygger på 5 virksomme principper : Det eksklusive manifest
som er skabt til Botanical Beauty, er resultatet af Yves Rochers lange forskningsarbejde og store engagement.

Principp 1

Planteriget guider os

Alle vores produkter
udvikles fra planteriget.

Principp 2

Vi er inspireret af planteriget

Alle planterigets rigdomme skal undersøges.

Principp 3

Planterne er kontrolleret

Garanteret sikkerhed og kvalitet uden kompromis.

Principp 4

Planterne beskyttes

Vi bedriver aktivt miljøarbejde.

Principp 5

Planteriget er der for alle

Skønhed vil være tilgængelige for alle kvinder.

BOTANICAL BEAUTY STÅR FOR HÅNDVÆRKSMÆSSIG FREMSTILLING AF PRODUKTER VED HJÆLP AF OMHYGGELIGT AFPRØVEDE OPSKRIFTER. PLANTERIGET HAR VÆRET SELVE UDGANGSPUNKTET FOR ALLE VORES PRODUKTER I 50 ÅR.


100 % fra planteriget?
Vi bryder os ikke om dogmatisk stillingtagen. Vores produktkvalitet og vores kunders sikkerhed er altid i højsædet, men det sker af og til, at vores forskere anvender syntetiske ingredienser, hvis de bevist er gode og risikofri. Dette kan f.eks. gælde konserveringsmidler, som kan findes i et produkt for at garantere holdbarheden, men dette tilsættes i så fald i så små doser som muligt.
Vi anvender ingen animalske komponenter. Alt kollagen er udskiftet med polyosider fra akacie. Vi prioriterer økologiske ingredienser og naturlige ekstraktionsmetoder.

Nogle tal
Blandt de mere end 1 100 plantebaserede ingredienser, som vi hidtil har studeret i vores laboratorier, udvælger vi for hvert enkelt produkt dem, som har de mest velegnede og velgørende egenskaber og bestemmer desuden den eksakt mest virkningsfulde koncentration. Siden 1959 har Yves Rocher fået bevilliget patenter inden for mere end 50 områder. Hvert år opdager og udvikler vores forskere mere end 30 nye virksomme emner.

FOR OS ER NATUREN MEGET MERE END EN NATURRESSOURCE, DEN ER VORES STØRSTE INSPIRATIONSKILDE. DEN ER EN VERDEN AF INTELLIGENS OG SENSUALITET, SOM VI UDFORSKER MED RESPEKT OG NYSGERRIGHED.Planterne er kilden til det gode liv : Vi studerer de bedste botaniske eksemplarer og forsøger at forstå planternes specifikke egenskaber for at integrere dem i vores produkter.
Planterne inspirerer til ny forskning : I vores laboratorium arbejder 20 forskerhold inden for alle discipliner. Med planterne som udgangspunkt kortlægger, isolerer og formulerer forskerne planternes mest virksomme stoffer og teksturer.
Planterne er en kilde til kreativitet : Planteriget opviser et rigt og enestående farvespektrum.
Planterne er udgangspunkt for følelser og stemninger : De skænker en personlig, subtil duft til hvert eneste nyt produkt.
Planterne er kilde til glæde og nydelse : De giver smag, farve og duft.

VIDSTE DU AT...?
Jaques Rocher har gennemført etnobotaniske undersøgelser i hele verden for at udforske planterne og opdage nye kosmetiske egenskaber.
En plante er et levende væsen. Jo mere man ved om en plante, desto mere anvendelig bliver den. Botanical Beauty tester alle ingredienser, for at garantere at de er uskadelige. Derefter vurderes effekten af hver specifik sammensætning med største omhyggelighed. Kun under disse forudsætninger, kan produktet gå videre til produktion hos Yves Rocher. Dette er grundlaget for vores tredobbelte certificering "Environnment Qualité Sécurité" ("miljø, kvalitet, sikkerhed").

De færdige produkter gennemgår strenge tester med henblik på effektivitet og tolerance. Hvis testerne ikke giver et tilfredsstillende resultat, kommer produkterne ikke ud på markedet.

Gennem feltprospektering, etnobotaniske undersøgelser, overvågning af avl og høst, påvirker Botanical Beauty de virksomme emners kvalitet og sporbarhed.

VÆRD AT VIDE
I vores meget strenge retningslinjer som regelmæssigt opdateres af laboratorierne, står der blandt andet:
- oretrukne komponenter fra planteriget er blomstervand (først og fremmest fra økologiske avlinger), olier fra vegetabilsk voks, uorganiske pigmenter og vaskebaser fra planteriget.
- forbudte ingredienser, som formaldehyd, animalske komponenter (kollagen, kochenille osv.), triclosan, visse glykoletrar, æteriske olier til produkter som er tiltænkt sart hud eller småbørn, på grund af deres meget stærke virkning...
- ingen komponenter med animalsk oprindelse må anvendes i vores produkter.

AT BESKYTTE MILJØET ER AT UDNYTTE PLANTERNES RIGE EGENSKABER UDEN AT HÆRGE NATUREN OG AT SØRGE FOR, AT MAN VED AT ANVENDE EN PLANTE HVERKEN SKADER PLANTEN, DENS FREMTID ELLER MILJØ.
YVES ROCHER HAR OPSTILLET STRENGE MÅL, FOR HVORDAN PLANTERNE SKAL HÅNDTERES (CHARTE PLANTES) OG HVORDAN PRODUKTER OG FORSENDELSER SKAL PAKKES (CHARTE PACKAGING) FOR AT BEGRÆNSE VORES PÅVIRKNING AF MILJØET.Økologiske forsendelser
Vi passer på miljøet også i vores distribution: Vi anvender genvundet pap til pakkeforsendelser og brevpapir og kuverter af papir fra holdbart forvaltede skove. Desuden har vi siden 2006 genbrugelige shoppingposer i vores butikker.

Konkrete tiltag for at værne om naturen
I forbindelse med FNs miljøprogram og træplantningsprogram har vi påtaget os at plante en million træer i løbet af 3 år under parolen " Plant for the Planet" ("Plant for jorden").
Yves Rocher er også en stiftelse og et museum, Végétarium, som vil sprede kundskab om- og vække interesse for naturbeskyttelse.

APROPOST
Fordi Arnica Montana er blevet mere og mere sjælden og for at beskytte den truede art, har Yves Rocher erstattet den med Arnica Chamissonis, som avles økologisk i La Gacilly.

NATUREN TILHØRER ALLE. UDEN UNDTAGELSE. NATUREN ER ÅBEN, VELKOMMENDE OG TILGÆNGELIG. NATUREN TALER ET SPROG, SOM ALLE FORSTÅR. NATURENS GENERØSITET OG TILGÆNGELIGHED HAR VÆRET FORBILLEDE FOR VORES FORHOLD TIL KVINDEN.Vi er det varemærke for skønhedsprodukter, hvor hvert trin kontrolleres: høsten, produktionen og distributionen.
Derfor kan vi også tilbyde produkter af høj kvalitet til rimelige og overkommelige priser. Vi har en eneste opgave: Skønhed til alle. Skønhed til alle kvinder, uden undtagelse.

APROPOS
Mere end 30 millioner kvinder over hele verden vælger, køber og anvender hvert år produkter fra Yves Rocher.